Trobada Modular del 125é Aniversari de l’Arribada del FF.CC. a Valls

 
 

Algunes fotografies de mòduls, entre ells, els nostres, els del Club Ferroviari de Terrassa que reprodueixen el baixador (actualment fora de servei) de Torrebonica, entre Sabadell i Terrassa. Hi ha dos de les fotografies que corresponen al prototipus.

 

16/02/2008 Trobada modular amb els membres de la FCAF